Nio punkter för global fred

28 september 2015 0 av

Insatserna för global fred måste stärkas, skriver tolv företrädare för institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.
Läs artikeln