Svenska Pugwash

Pugwashrörelsen har sedan den grundades på 1950-talet arbetat för nedrustning och avskaffande av kärnvapen och andra massförstörelsevapen. En viktig utgångspunkt är att få enskilda vetenskapsmän att reflektera kring vilka konsekvenser deras forskning kan leda till. 1995 belönades Pugwash och Joseph Rotblat, en av rörelsens grundare, med Nobels fredspris.

Läs mer om Pugwash historia och verksamhet på internationella Pugwash webbplats.

Årsmötesseminarium 2017 om nordkoreanska kärnvapen

Den 8 maj anordnades Svenska Pugwash årsmötesseminarium under rubriken "North Korea and its nuclear weapons – political and technical aspects”. Talare var:
- Linus Hagström, professor vid Försvarshögskolan. Expert på Japan-Kinarelationer och den nordkoreanska kärnvapenfrågan.
- Lora Saalman, forskare vid SIPRI China and Global Security Programme. Expert på Kina och frågor om sanktioner mot Nordkorea.
- Lars Erik De Geer, fysiker och f d forskare vid FOI. Insatt i Nordkoreas kärnvapenprogram och dess tekniska förutsättningar.

Styrelsen för Svenska Pugwash

Ordförande för Svenska Pugwash är Thomas Jonter, professor i internationella relationer och föreståndare för Stockholm University Graduate School of International Studies. Hans forskning fokuserar på frågor kring kärnvapenpolitik, nedrustning och energisäkerhet.
Övriga i styrelsen är Lisbeth Wallin (kassör), Per Larsson, Henning Rodhe, Lars Ingelstam, Roger Roffey, Kaianders Sempler, Michael Sohlman, Yngve Sundblad, Lars Erik De Geer samt Elisabeth Rachlew.

Frivillig medlemsavgift

Pugwashrörelsen har ingen formell medlemsavgift. Däremot tar vi tacksamt emot frivilliga medlemsavgifter för att finansiera vår löpande verksamhet. Vill du stödja föreningen ekonomiskt betalar du in valfritt belopp på plusgiro 4888423-3 (Svenska Pugwashgruppen).
Tack på förhand!