Verksamhet

Svenska Pugwash firade 50 år

Hösten 2014 var det 50 år sedan Svenska Pugwashgruppen bildades på Hannes Alfvéns tjänsterum på KTH. Detta uppmärksammade Svenska Pugwash med ett enklare jubileum den 1 december på KTH, Alfvenlaboratoriet. Fyra talare beskrev olika aspekter av Pugwash arbete.
Thomas Jonter,
professor i internationella relationer vid Stockholms universitet: Kärnvapen eller världens fred. Den svenska kärnvapendebatten, 1954-1968
Jan Prawitz,
tidigare laborator vid FOA och en av dem som grundade Svenska Pugwash: Så startade vi Svenska Pugwash
Hans Blix,
ambassadör och tidigare chef för IAEA: Pugwash betydelse på den internationella arenan
Rolf Ekéus,
ambassadör och ordförande i Svenska Pugwash: Pugwash framtida utmaningar
Därefter var det besök på Hannes Alfvéns tjänsterum och en enklare middag.

Årsmötesseminarier

I samband med Svenska Pugwash årsmöte anordnas ett seminarium.

Årsmötesseminarium 2015 om NPT-konferensen

Den 27 maj anordnade Svenska Pugwash ett seminarium på KVA om NPT:s granskningskonferens. Talare var Rolf Ekéus, ambassadör och ordförande i Svenska Pugwash. Efter seminariet hölls årsmöte.

Årsmötesseminarium 2014  om cyberhot

Vid Svenska Pugwash årsmötesseminarium 2014 talade Dan Larsson, senior informationssäkerhetsanalytiker vid FRA, under rubriken “Är cyberhot en internetfluga eller något beständigt?” Därefter var det debatt och frågestund med Dan Larsson och Roland Heickerö, docent i krigsvetenskap vid FHS med inriktning cyberförsvar och styrelseledamot i Svenska Pugwash. Moderator var Lena Bartholdson, generalsekreterare för Folk & Försvar.
”Hackerattacker och cyberspionage”,
artikel i Ny Teknik av Kaianders Sempler utifrån årsmötesseminariet.

2012 var temat vid årsmötesseminariet Vetenskapens politiska och moraliska ansvar. Staffan Normark, KVA:s ständige sekreterare och vice ordförande i Svenska Pugwash talade under rubriken ”Har forskarna ett moraliskt ansvar för sina forskningsresultat och finns det forskningsfrågor som inte bör besvaras?”
Lars-Erik de Geer, forskare vid FOI talade om hur han identifierade Nordkoreas kärnvapentester. Björn Högberg, forskare vid Karolinska Institutet, talade om etiska frågeställningar inom medicinsk nanoteknik.

2011 talade ambassadörerna Hans Blix och Henrik Salander om det aktuella läget i nedrustningsförhandlingarna.

2010 talade Gunnar Öquist, avgående sekreterare i KVA och viceordförande i Svenska Pugwash, om ”Forskningens natur och villkor”. Författaren Eva Moberg talade om ”Nukleära dilemman, ett framtidsperspektiv”. Jan Prawitz, Svenska Pugwash, avslutade med en översikt om översynskonferensen av NPT-avtalet.

2008 var temat ”Kärnkraft, kärnvapen och terrorism. Programmet för seminariet och artikel i Ny Teknik om seminariet.

2007 var rubriken för seminariet ”Risk för globala klimatförändringar –en ny säkerhetspolitisk hotbild?”. 2006 talade Hans Blix kring Blixkommissionens rapport. Titeln 2005 var ”Risk för globala klimatförändringar –en ny säkerhetspolitisk hotbild?”.

Några exempel på ämnen som tidigare behandlats vid seminarierna är terrorism och kärnvapen samt spridningen av kärnvapen i Asien.

Annan verksamhet i Sverige

Svenska pugwashiter deltar i olika internationella Pugwasharrangemang, då främst på grund av sin expertkunskap inom respektive område. Svenska Pugwashgruppen arrangerar också aktiviteter som hålls inom ramen för Internationella Pugwash. 1993 var Svenska Pugwashgruppen värd för den årliga internationella konferensen som hölls på Hasseludden utanför Stockholm.

Den svenska Pugwashgruppen har också anordnat flera workshops. I maj 2002 hölls en workshop i Sigtuna om taktiska kärnvapen. Workshop on Tactical Nuclear Weapons.

Svenska Pugwash deltog 2006 i arrangemanget Ned med kärnvapen! på Nobelmuseet i Stockholm.

Internationell årskonferens

Årligen anordnas en stor konferens av Internationella Pugwash. Där hålls seminarier och workshops inom olika specialområden. Dessa konferenser brukar samla hundratals pugwashiter från olika delar av världen och pågå under knappt en veckas tid.

Workshops

Inom olika specialområden anordnas workshops som normalt varar i 2-3 dagar. Dessa ingår ofta i en serie. Exempel på workshops är om kemiska och biologiska vapen, kärnvapen samt forskaren och samhället.

En grundläggande regel inom Pugwash är att deltagarna enbart representerar sig själva och inte någon nation, myndighet, organisation eller annat organ.

Internationellt kalendarium
På internationella Pugwash webbplats finns en lista med kommande aktivitete, se www.pugwash.org.