Kategori: Aktuellt

Kallelse till Svenska Pugwash årsmöte 20 maj

Måndag 20 maj kl 17:30 (cirka) har Svenska Pugwash årsmöte på Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A (T-bana Universitetet).Årsmötet påbörjas efter årsmötesseminariet som påbörjas kl 16 (därav den ungefärliga tiden)Dagordning finns nedan. Årsmöteshandlingarna kommer att delas ut vid årsmötet. Dagordning årsmöte 20 maj 20221.    Årsmötets öppnande2.    Fastställande av dagordning3.    Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande4.    Val av…

av Svenska Pugwash 16 april 2024 Av

NATO´s Nuclear Deterrence and Sweden´s role – årsmötesseminarium 20 maj

I samband med Svenska Pugwash årsmöte 20 maj arrangeras ett högaktuellt seminarium ” NATO´s Nuclear Deterrence and Sweden´s role”. Talare är Jim Stokes, NATO Director of Nuclear Policy (som talar via Zoom). Seminariet utgör ett utmärkt tillfälle att ställa frågor om vad som förväntas av Sverige som medlem i NATO och kopplingen till kärnvapen. Pugwash ordförande Thomas Jonter leder den…

av Svenska Pugwash 16 april 2024 Av