Advocating Nuclear Disarmament as NATO Members – Lessons from the Past and Possible Routes ahead for Finland and Sweden”

14 februari 2024 Av av Svenska Pugwash

Vilken sorts medlemmar i NATO vill och kan Sverige och Finland bli? Kan nedrustningspolitiken som både Sverige och Finland lyft fram som en viktig del av utrikespolitiken fortsätta när väl båda staterna är fullvärdiga medlemmar i  NATO?  Det är temat i denna artikel i tidskriften H-Diplo av Thomas Jonter och Emma Rosengren, forskare och medlemmar i Svenska Pugwash. Läs artikeln