Hiroshimadeklarationen 2010

06 december 2010 0 av Svenska Pugwash

Deklaration undertecknad av personer och organisationer som fått Nobelpris.
Hiroshimadeklarationen