Pugwash årsmötesseminarium 21 maj

25 april 2010 0 av Svenska Pugwash

Pugwash årsmötesseminarium 21 maj
Fredag 21 maj har Svenska Pugwash årsmöte med tillhörande seminarium på KVA, Lilla Frescativägen 4 i Stockholm. Seminariet hålls kl 14-16.

Gunnar Öquist, avgående sekreterare i KVA och viceordförande i Svenska Pugwash, talar om ”Forskningens natur och villkor”. Därefter talar författaren Eva Moberg om ”Nukleära dilemman, ett framtidsperspektiv”. Jan Prawitz, Svenska Pugwash, avslutar med en kort översikt över vad som sker vid översynskonferensen av NPT-avtalet i maj.

Årsmötet hålls klockan 16.30 i Tornrummet på KVA.  Föranmäl dig gärna till seminariet och årsmötet till per.larsson@kommunikation.su.se. Vill du stanna efter årsmötet och äta (till självkostnadspris) behöver vi veta det senast måndag 17 maj. Årsmöteshandlingar delas ut på plats. Önskar du ta del av dem i förväg går det bra att kontakta föreningens sekreterare Ulf Svensson på svenulfsvensson@telia.com . Eventuella motioner till årsmötet skickas omgående till föreningens sekreterare på adressen ovan. Välkomna!