NATO´s Nuclear Deterrence and Sweden´s role – årsmötesseminarium 20 maj

16 april 2024 Av av Svenska Pugwash

I samband med Svenska Pugwash årsmöte 20 maj arrangeras ett högaktuellt seminarium ” NATO´s Nuclear Deterrence and Sweden´s role”. Talare är Jim Stokes, NATO Director of Nuclear Policy (som talar via Zoom). Seminariet utgör ett utmärkt tillfälle att ställa frågor om vad som förväntas av Sverige som medlem i NATO och kopplingen till kärnvapen. Pugwash ordförande Thomas Jonter leder den efterföljande frågestunden. Vid frågestunden deltar även Johan Frisell, chef för Säkerhetspolitiska enheten på UD, och kan svara på frågor om svensk kärnvapenpolitik i Nato.

Tid: 20 maj kl 16 -17:30
Plats: Linnésalen, Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A (T-bana Universitetet)

För deltagande digitalt: Kontakta per.larsson@su.se för att få Zoomlänken.

Efter samtalet håller Svenska Pugwash årsmöte. Mötet är öppet för alla deltagare vid seminariet. Föranmäl gärna deltagande till per.larsson@su.se.

Mer information om Jim Stokes
Jim Stokes became the NATO Director of Nuclear Policy in November 2023, He is responsible for developing and implementing NATO nuclear policy, organizing exercises, policy symposiums, training programs and providing policy support to Secretary General on Nuclear deterrence. Mr. Stokes chairs the Nuclear Planning Group- Staff Group. Prior to NATO Mr. Stokes had a long career within the US Department of Defense, holding positions in the Office of the Secretary of Defense, Naval Special Warfare Command, and the Office of the Chief of Naval Operations.