Styrelse/Kontakt

Thomas Jonter  (ordförande)

Thomas Jonter är professor i internationella relationer vid Stockholms universitet och tidigare föreståndare för Stockholm University Graduate School of International Studies. Hans forskning fokuserar på frågor kring kärnvapenpolitik, nedrustning och energisäkerhet. E-post: thomas.jonter@ekohist.su.se

Per Larsson (sekreterare och kommunikationsansvarig)

Per Larsson arbetar som redaktör vid Stockholms universitet och har en pol mag examen från Uppsala universitet med inriktning på statsvetenskap. E-post: per.larsson@su.se Telefon: 070-5811213

Emma Rosengren

Emma Rosengren är forskare i internationella relationer vid Utrikespolitiska Institutet ochStockholms universitet. Hon forskar om det svenska kärnvapenprogrammet ur ett genusperspektiv. E-post: emma.rosengren@ekohist.su.se

Elisabeth Rachlew

Elisabeth Rachlew är professor emerita i tillämpad atomfysik vid KTH. Hennes forskningsarbete är inom energiområdet, speciellt fusionsforskning. Hon är ledamot av KVA och dess fysik-klass. Hon leder arbetet för mänskliga rättigheter vid akademierna. E-post: erk@kth.se

Michael Sohlman

Michael Sohlman har bland annat arbetat i kanslihuset som budgetchef och statssekreterare. Han var VD på Nobelstiftelsen i 19 år. Han är för närvarande ordförande i Utrikespolitiska Institutet. E-post: michael.sohlman@gmail.com

Tytti Erästö


Tytti Erästö är forskare vid Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) och dess program för kärnvapennedrustning, vapenbegränsning och icke-spridning. Hennes forskningsämnen inkluderar ickespridningsavtalet, FN-kärnvapenförbudet och vapenkontroll in Mellanöstern, särskilt den 2015 kärnavtal med Iran.

Sila Özgüven  (kassör)

Sila Özgüven är akademikamrer vid Kungliga Vetenskapsakademin och sköter även ekonomin för Svenska Pugwash. E-post: sila@kva.se

Lars Erik De Geer

Lars-Erik De Geer är docent i kärnfysik vid KTH. Han har arbetat vid FOA, med nio års avbrott vid organisationen för ett fullständigt förbud mot kärnvapenprov (CTBTO) i Wien.

Iva Lucic

Iva Lucic är docent i historia vid Stockholms universitet och ledamot av Sveriges unga akademi.  (Mer information kommer.) E-post: iva.lucic@historia.su.se

Arbetsgrupp kring kärnvapen och Nato

Lars Ingelstam

Lars Ingelstam är tekn dr och docent i matematik. Han leder en arbetsgrupp inom Svenska Pugwash om hur arbetet med kärnvapenfrågor kan fortgå med Sverige som medlem av Nato. Lars Ingelstam har varit chef för Sekretariatet för framtidsstudier (1973-1980) och professor i Teknik och social förändring vid Linköpings universitet (1980-2002). Lars Ingelstam är nu författare och forskare med inriktning bland annat på säkerhetspolitik. E-post: lars@ingelstam.se, telefon 070-5782257