Svenska Pugwash

Årsmötesseminarium 20 maj: NATO´s Nuclear Deterrence and Sweden´s role

I samband med Svenska Pugwash årsmöte 20 maj arrangerades seminariet ” NATO´s Nuclear Deterrence and Sweden´s role”. Talare var Jim Stokes, NATO Director of Nuclear Policy.

Mer information om Jim Stokes
Jim Stokes became the NATO Director of Nuclear Policy in November 2023, He is responsible for developing and implementing NATO nuclear policy, organizing exercises, policy symposiums, training programs and providing policy support to Secretary General on Nuclear deterrence. Mr. Stokes chairs the Nuclear Planning Group- Staff Group. Prior to NATO Mr. Stokes had a long career within the US Department of Defense, holding positions in the Office of the Secretary of Defense, Naval Special Warfare Command, and the Office of the Chief of Naval Operations.

Nobelprisbelönade för kampen mot kärnvapen

Pugwashrörelsen har sedan den grundades på 1950-talet arbetat för nedrustning och avskaffande av kärnvapen och andra massförstörelsevapen. En viktig utgångspunkt är att få enskilda vetenskapsmän att reflektera kring vilka konsekvenser deras forskning kan leda till. 1995 belönades Pugwash och Joseph Rotblat, en av rörelsens grundare, med Nobels fredspris.

Läs mer om Pugwash historia och verksamhet på internationella Pugwash webbplats.

Styrelsen för Svenska Pugwash

Ordförande för Svenska Pugwash är Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet. Styrelsen består i övrigt av Per Larsson (sekreterare och kommunikationsansvarig), Sila Özgüven (kassör), Elisabeth Rachlew, Lars-Erik De Geer, Michael Sohlman, Emma Rosengren och Tytti Erästö. Iva Lucic är ledamot nominerad av Sveriges unga akademi.

Frivillig medlemsavgift

Pugwashrörelsen har ingen formell medlemsavgift. Däremot tar vi tacksamt emot frivilliga medlemsavgifter för att finansiera vår löpande verksamhet. Vill du stödja föreningen ekonomiskt betalar du in valfritt belopp på plusgiro 4888423-3 (Svenska Pugwashgruppen)