Svenska Pugwash

Nobelprisbelönade för kampen mot kärnvapen

Pugwashrörelsen har sedan den grundades på 1950-talet arbetat för nedrustning och avskaffande av kärnvapen och andra massförstörelsevapen. En viktig utgångspunkt är att få enskilda vetenskapsmän att reflektera kring vilka konsekvenser deras forskning kan leda till. 1995 belönades Pugwash och Joseph Rotblat, en av rörelsens grundare, med Nobels fredspris.

Läs mer om Pugwash historia och verksamhet på internationella Pugwash webbplats.

Styrelsen för Svenska Pugwash

Ordförande för Svenska Pugwash är Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet. Styrelsen består i övrigt av Per Larsson (sekreterare och kommunikationsansvarig), Sila Özgüven (kassör), Elisabeth Rachlew, Lars-Erik De Geer, Michael Sohlman, Emma Rosengren, Lars Ingelstam, Tytti Erästö och Vitaly Fedchenko. Carl Åkerström är adjungerad ledamot från Utrikespolitiska förbundet.

Frivillig medlemsavgift

Pugwashrörelsen har ingen formell medlemsavgift. Däremot tar vi tacksamt emot frivilliga medlemsavgifter för att finansiera vår löpande verksamhet. Vill du stödja föreningen ekonomiskt betalar du in valfritt belopp på plusgiro 4888423-3 (Svenska Pugwashgruppen)