Författare: Svenska Pugwash

Pugwash årsmötesseminarium 21 maj

Pugwash årsmötesseminarium 21 maj Fredag 21 maj har Svenska Pugwash årsmöte med tillhörande seminarium på KVA, Lilla Frescativägen 4 i Stockholm. Seminariet hålls kl 14-16. Gunnar Öquist, avgående sekreterare i KVA och viceordförande i Svenska Pugwash, talar om ”Forskningens natur och villkor”. Därefter talar författaren Eva Moberg om ”Nukleära dilemman, ett framtidsperspektiv”. Jan Prawitz, Svenska…

av Svenska Pugwash 25 april 2010 0