Teknik från FOI ska till Tjernobyl

01 december 2021 Av av Svenska Pugwash

FOI har tillsammans med Uppsala universitet och Strålsäkerhetsmyndigheten inlett ett projekt där ett mätsystem utvecklat av FOI ska användas för att göra sarkofagen ännu säkrare. Tekniken har ursprungligen utvecklats för att upptäcka kärnvapenprov.
Läs artikel på FOI:s webb