Aryo Makko och Emma Rosengren nya i Pugwash styrelse

01 juli 2018 Av av Svenska Pugwash

Vid Svenska Pugwash årsmöte 29 maj valdes två nya ledamöter in i styrelsen. Det är Aryo Makko, docent i historia med inriktning på kalla krigets historia och diplomatisk historia, samt Emma Rosengren, doktorand i ekonomisk historia som forskar om det svenska kärnvapenprogrammet ur ett genusperspektiv. Båda är verksamma vid Stockholms universitet. Svenska Pugwash styrelse