Seminarium 19 maj: Natomedlem och engagerad röst – en motsättning? Exemplet Norge

05 maj 2022 Av av Svenska Pugwash

I samband med Svenska Pugwash årsmöte den 19 maj arrangeras seminariet Natomedlem och engagerad röst – en motsättning? Exemplet Norge
Hur kommer Sveriges traditionella roll som internationell medlare och internationell röst för nedrustning påverkas av ett medlemskap i Nato? Kan lärdomar dras från hur Norge har agerat på den internationella scenen?

Magnus Petersson, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet, inleder. Han forskar om Nato samt svensk och norsk säkerhetspolitik. Magnus Petersson har varit verksam som forskare i Norge i tolv år och kommer att inleda en diskussion om eventuella konsekvenser av ett svenskt medlemskap i Nato. Läs mer om Magnus Petersson

Pugwash ordförande Thomas Jonter leder den efterföljande diskussionen.

Tid: 19 maj kl 16:15 (fika serveras från kl 16)
Plats: Linnéasalen, Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A (T-bana Universitetet)

Efter samtalet håller Svenska Pugwash årsmöte. Mötet är öppet för alla deltagare vid seminariet.

Föranmäl gärna deltagande till per.larsson@su.se