Seminarium om klimatförändringar och väpnade konflikter

10 november 2015 0 av

Den 1 december kl 16:30 arrangerar Svenska Pugwash seminariet ”How does climate change effect armed conflicts?”. Talare: Malin Mobjörk vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Lokal: Meteorologiska institutionen Stockholms universitet.
För vidare information: Henning Rodhe, rodhe@misu.su.se