Kategori: Aktuellt

Årsmötesseminarium 2 maj: Finland, NATO and nuclear weapons

I samband med Svenska Pugwash årsmöte 2 maj arrangeras seminarium om ”Finland, NATO and nuclear weapons”. Talare är Tytti Erästö, forskare vid Sipris program om massförstörelsevapen. Tytti Erästö är även ledamot i Svenska Pugwash styrelse. (Se presentation av henne nedan.)Pugwash ordförande Thomas Jonter leder den efterföljande diskussionen. Tid: 2 maj kl 17 Plats: Linnésalen, Kungliga…

av Svenska Pugwash 10 april 2023 Av