Förbjud kärnvapen av moraliska skäl

29 november 2020 Av av Svenska Pugwash

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen har nu ratificerats av 50 länder. Men även Sverige borde göra det. Inte minst ur ett moraliskt perspektiv utifrån kristen etik, skriver nätverket Svenska präster och pastorer mot kärnvapen. Debattinlägg i Dagens Arena