”Sverige kan göra mer för avspänning i Europa”

09 juni 2019 Av av Svenska Pugwash

Den risk som finns för freden är att spänningen mellan USA och Ryssland av missförstånd eller annan orsak skulle utlösa militära incidenter. Sverige bör inrikta sin utrikes- och säkerhetspolitik på att söka minska den rådande spänningen, skriver Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman. Artikel på SvD Debatt