”Tjernobylkatastrofen började med en kärnexplosion”

31 december 2017 0 av Svenska Pugwash

Nu läggs en ny bild fram av Tjernobylolyckans första ögonblick. Tre svenska forskare, varav två i Pugwash, har omtolkat händelseförloppet.
Artikel i Ny Teknik