Risk för oreglerad kärnvapenupprustning

09 november 2023 Av av Svenska Pugwash

Som mest fanns det totalt 70 000 kärnvapen, i dag cirka 12 500. Men med ryska hot, Kinas supermaktsambitioner och fler kärnvapenstater riskerar vi en ny era av okontrollerad upprustning. En kärnvapenfri värld känns avlägsen. Fokus för att nå global avspänning väntas därför under lång tid ligga på avskräckning och att minska riskerna för att de används. Ändå skulle troligen inget land vinna på att använda dessa domedagsvapen, skriver Jakob Hallgren, direktör vid UI och tidigare nedrustningsambassadör. Läs analys på UI:s webb