Regeringen satsar på svenskt cybercampus

26 september 2023 Av av Svenska Pugwash

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att Cybercampus Sverige ska inrättas för att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Under 2024 tillförs 25 miljoner kronor för att etablera det nya campuset vid KTH. Från och med 2025 tillförs 40 miljoner kronor per år.
Läs pressmeddelande från regeringen