Årsmötesseminarium 2 maj: Finland, NATO and nuclear weapons

10 april 2023 Av av Svenska Pugwash

I samband med Svenska Pugwash årsmöte 2 maj arrangeras seminarium om ”Finland, NATO and nuclear weapons”. Talare är Tytti Erästö, forskare vid Sipris program om massförstörelsevapen. Tytti Erästö är även ledamot i Svenska Pugwash styrelse. (Se presentation av henne nedan.)
Pugwash ordförande Thomas Jonter leder den efterföljande diskussionen.

Tid: 2 maj kl 17
Plats: Linnésalen, Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A (T-bana Universitetet)

Presentation av Tytti Erästö
Dr Tytti Erästö is a Senior Researcher in SIPRI’s Weapons of Mass Destruction Programme. Her research interests include the Iran nuclear deal, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), efforts to establish a weapons of mass destruction-free zone in the Middle East, United States–Russian arms control, missile defence, and other issues related to the global disarmament and non-proliferation regime. Previously, she worked at the Ploughshares Fund in Washington, DC; the Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School; the Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation; and the Tampere Peace Research Institute in Finland.

Efter samtalet håller Svenska Pugwash årsmöte.
Mötet är öppet för alla deltagare vid seminariet. Föranmäl gärna deltagande till per.larsson@su.se