Svårt att nå nya nedrustningsavtal

19 december 2021 Av av Svenska Pugwash

Kärnvapenrustning har under flera decennier kontrollerats genom avtal mellan kärnvapenstaterna, främst USA och Sovjetunionen/Ryssland. FOI har studerat vilka förutsättningar som krävs för att nya sådana avtal ska bli verklighet, och om det skulle vara möjligt idag. Slutsatsen är att det just nu är tveksamt att några ytterligare avtal kommer att slutas, förutom de som redan är i kraft. Läs artikel på FOI:s webb