Klimatgrön framgång kan ge oljesvart kris

29 november 2021 Av av Svenska Pugwash

För klimatet är en omställning till rena energislag nödvändig. Men den fallande efterfrågan på fossila bränslen kan, om den inte hanteras rätt, leda till global instabilitet och ekonomisk kris, varnar forskare. Tillgångar på minst 100 000 miljarder kronor kan bli värdelösa redan inom 15 år. En knäckfråga är om oljeländer ska ersättas för bortfallet. Intervju med Naghmeh Nasiritousi som forskar om klimatförhandlingar. Läs artikel på UI:s web