Presentation av bok om relationerna mellan neutrala stater och Sovjetunionen

23 mars 2021 Av av Svenska Pugwash

Aryo Makko, Mark Kramer och Peter Ruggenthaler har gett ut en antologi om relationerna mellan Europas neutrala stater och Sovjetunionen under kalla kriget. Boken presenteras vid tre digitala seminarier. Läs mer