”Getting rid of the Swedish bomb”

18 september 2019 Av av Svenska Pugwash

Artikel i Physics Today av Thomas Jonter, professor i internationella relationer och ordförande i Svenska Pugwash, om beslutet att inte skaffa svenska kärnvapen. Läs artikeln