Utforska världens kärnvapen

17 juni 2019 Av av Svenska Pugwash

Under kalla kriget fanns det 70 000 kärnvapen i världen. Sedan dess har antalet sjunkit år för år. Det är främst stormakterna USA och Ryssland som står för minskningen – men på andra håll i världen ökar det. Här kan du själv se hur kärnvapenmakternas arsenaler förändrats. Grafik från SVT utifrån Sipris årsbok 2019