Antalet döda i organiserat våld lägst på sju år

03 juni 2019 Av av Svenska Pugwash

Nya data från fredsforskare vid Uppsala Conflict Data Program, Uppsala universitet, visar att antalet dödade i organiserat våld minskar. Forskarna oroas dock över den ökade andelen konflikter med andra staters inblandning. Dessa konflikter tenderar nämligen att vara både längre och blodigare. Läs mer