Historisk chans till kärnvapennedrustning

06 maj 2019 Av av Svenska Pugwash

Sverige måste ratificera FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen och med kraft visa att svensk nedrustningstradition står stark. Det skriver elva ordförande och generaldirektörer för humanitära organisationer, bland annat Svenska Pugwash. Debattartikel i UNT