”Verklighetsfrämmande om förbud mot kärnvapen”

13 februari 2019 Av av Svenska Pugwash

Utredningen om Sverige bör underteckna och ratificera konventionen om kärnvapenförbud innehåller många oklarheter. Bäst för Sverige är att säga ja till konventionen, skriver Thomas Jonter, Lars Ingelstam, Gunnar Westberg och Peter Wallensteen. Artikel på DN Debatt
Kritisk granskning av Lars-Erik Lundins utredning (rapport på Pugwash webb)