Fredsteknik – stora behov och nya möjligheter

29 februari 2016 0 av

Bo Janzon om att tekniska åtgärder av olika slag är nödvändiga för att skapa och upprätthålla fred.
Artikel på webbplatsen Mänsklig Säkerhet
.