Så kan militära AI-system angripas och vilseledas

29 augusti 2023 Av av Svenska Pugwash

Det blir allt mer intressant för Försvarsmakten att använda AI-system i militära sammanhang. Men motståndare kan komma att utnyttja sårbarheter i systemen. En grupp forskare vid FOI har undersökt vilka risker som finns och hur stora de är.
Läs mer på FOI:s webb