Forskningens dilemma

20 juni 2010 0 av Svenska Pugwash

Artikel i Ny Teknik om professor Gunnar Öquists föredrag vid Svenska  Pugwash årsmötesseminarium 21 maj. Forskningens dilemma.